Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOA - Kjeller

Visjon for HiOA: Ny viten - Ny praksis

Foto: John Anthony Hughes/HiOA - Utsnitt av veggkunst på studiested Kjeller (Anna Sigmond Gudmundsdottir)