Utskriftsvennlig versjon

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret er høgskolens øverste beslutningsorgan. Styret er et strategisk organ med ansvar for høgskolens virksomhet og drift. Styrets oppgaver er hjemlet i universitets- og høgskolelovens § 9-2.

Styret har 11 medlemmer. Valgt rektor er styrets leder. Styret har fire eksterne medlemmer, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (2), Oslo kommune (1) og Akershus fylkeskommune (1), tre medlemmer er valgt av og blant tilsatte i undervisnings- og forskningsstilling, ett medlem er valgt av og blant de tilsatte i teknisk-administrativ stilling, og to medlemmer er valgt av og blant studentene. De eksterne styremedlemmene har personlige varamedlemer.

Styrets funksjonsperiode er på fire år. Nåværende styreperiode er 1. august 2011 - 31. juli 2015. Studentenes medlemmer har funksjonstid på ett år.

Høgskoledirektøren er sekretær for styret.

Styrets forretningsorden

Styrets ansvar og oppgaver

Styrets medlemmer

 

Oppmelding og behandling av saker

Laster...