Reglement for avlevering

  Utskriftsvennlig versjon

Riksarkivarens reglement for avlevering av papirbaserte og elektroniske arkiver framgår av arkivlovforskriftene i henholdsvis kapittel VI og VIII

Kap VI - Bestemmelser om avlevering og overføring av ikke-elektronisk arkivmateriale i statsforvaltningen

Kap VIII - Bestemmelser om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket