Formål

  Utskriftsvennlig versjon

Denne arkivplanen gjelder for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Arkivplanen er høgskolens kvalitetssystem for arkivdanning og dokumentasjons- og informasjonsforvaltning, og skal bidra til å oppfylle arkivlovens bestemmelser, jf § 6 i Lov om arkiv:

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid".

Arkivplanen gir oversikt over bl.a.

 • Ledelse og adminstrativ organisering
 • Organisering av dokumentasjons- og informasjonsforvaltningen samt ansvaret
 • Gjeldende lov- og regelverk
 • Rutiner
 • Arkivoversikt
 • Bevaring og kassasjon
 • Avlevering/depot
 • Elektroniske system og fagsystem

Arkivplanen dokumenterer organisasjonen og oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsetting:

 • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn
 • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring
 • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden