Utskriftsvennlig versjon

Historikk

Høgskolen i Oslo og Akershus ble opprettet 1.8.2011 og er en sammenslåing av Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo.

De to tidligere høgskolene Høgskolen i Akerhus og Høgskolen i Oslo, ble opprettet 1.8.1994 etter omorganiseringen av de regionale høgskolene. Denne omorganiseringen var en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld.nr. 40 (1990-91), og det nye høgskolemønsteret ble fastsatt ved Kgl.res. 7.5.1993. Antallet høgskoler i Norge ble da redusert fra 98 til 26.

Fra 1.1.2014 er forskningsinstituttene Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) innlemmet i høgskolen som to autonome institutter i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Laster...