Utskriftsvennlig versjon

Strategi og verdier

Strategidokumentet formulerer mål og visjon for organisjonen, og Kunnskapsdepartementets kjerneverdier for all høyere utdanning og forskning skal kjennetegne Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA):

"Kunnskap, kritisk refleksjon, kjeldekritikk, vitskapeleg metode og meiningsbryting er kjernevediar i høgre utdanning og forsking. Dette er også verdiane som skaper motvekt mot fordommar og kunnskapsløyse som kan ende i frykt og hat"

Verdiene gjenspeiler organisasjonens kultur og prioritering og skal gjelde for alle tilsatte i møte i med samarbeidspartnere, kolleger og studenter. Sammen med visjon og mål skal verdiene gi retningen for arbeidet vi gjør og for den enkelte tilsatte.

Høgskolen i Oslo og Akershus har som mål å

  • utdanne kandidater som er attraktive i det globale arbeidsmarkedet og være internasjonalt ledende på samhandlingsorienterte profesjonsutdanninger som medvirker til framtidig velferd og verdiskaping
  • være i front på profesjonsrelevant forskning
  • utfordre og utvikle profesjonene samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten

være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt

Høgskolen i Oslo og Akershus sin visjon:

  • Ny praksis - ny viten

Høgskolens strategi 2020:

Laster...