Utskriftsvennlig versjon

Nødprosedyrer ved driftsstans

Nødprosedyrer
Ved driftsstans sender systemansvarlig/stedfortreder melding til Software Innovation .
Dersom arkiv- og saksbehandlingssystemet er ute av drift mer enn 3 dager gjelder følgende:

 

Serveren er nede

· En arbeidskopi leveres til avdeling/saksbehandler

· Saksbehandler må gi beskjed til Seksjon for dokumentasjon- og informasjonsforvaltning (SDI) om hvordan dokumentet er besvart

· Kopi av utgående brev signert av saksbehandler og leder sendes SDI for journalføring i arkiv- og saksbehandlingssystemet

· SDI registrerer sakene i etterkant

 

Skanneren er nede

· Posten blir skannet via kopimaskinskanneren og journalført i arkiv- og saksbehandlingssystemet

· Hastepost prioriteres

Serveren og skanner er nede

· SDI registrerer manuelt

· En arbeidskopi leveres til avdeling/saksbehandler

· Saksbehandler må gi beskjed til SDI om hvordan journalposten er besvart

· Kopi av utgående brev signert av saksbehandler og leder sendes SDI for journalføring i arkiv- og saksbehandlingssystemet

· Dokumentene blir registrert i arkiv- og saksbehandlingssystemet i etterkant

 

Varsling

· Varsling skjer via driftsmelding på HiOAs hjemmesider

Laster...