Offentlig journal

  Utskriftsvennlig versjon

Høgkolen i Oslo og Akershus er et offentlig organ, og alle saksdokumenter som kommer inn til eller blir framlagt for høgskolen eller som vi selv har opprettet, er offentlige. Alle dokumentene er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift.

Inngangsporten til saksdokumentene er offentlig journal. Som navnet tilsier er den et offentlig dokument og skal gjøres tilgjengelig for enhver. Før den tilgjengeliggjøres skal arkivenheten kvalitetssikre journalen. Mange av de samme punktene som kontrolleres ved journalføring skal dobbeltsjekkes på nytt, for å sikre at ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger blir gjort kjent for utenforstående.

Journalen gir bl.a. opplysninger om dokumentets tittel og dato, sakstilknytning og eventuell hjemmel for unntak fra offentlighet, men den gir ikke tilgang til fulltekstdokumentene i høgskolens database.

Høgskolen i Oslo og Akershus' offentlige journal publiseres på hjemmesidene og oppdateres to ganger i uka.

Henvendelser om innsyn sendes post@hioa.no